85F – ALUMINUM LINEAR CEILING

85F – ALUMINUM LINEAR CEILING

ฝ้าอลูมิเนียมแบบเส้นแถบยาว ขอบเหลี่ยมรูปตัวเอฟ (F) หน้ากว้าง 85 มม.

OVERVIEW

ฝ้าอลูมิเนียมแบบเส้นแถบยาว รูปตัวเอฟ (F) หนา 0.5 มม. ติดตั้งชนชิดมีร่องแบบปิด 10 มม. ขนาดหน้ากว้าง 85 มม. เมื่อประกอบเสร็จสิ้นแล้วจะสร้างระบบปิดให้กับตัวห้อง ช่วยป้องกันน้ำจากระบบปรับอากาศของอาคารที่อาจหยดใส่บริเวณห้อง และช่วยปรับทัศนียภาพของเพดานให้สวยงาม

DOWNLOAD

85F – ALUMINUM LINEAR CEILING

Product Data Sheet 85F – ALUMINUM LINEAR CEILING

DOWNLOAD

Typical Detail LinearCeiling_85F_Fameline

DOWNLOAD

ADDRESS

FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
35/11 Phisak Road Dokmai Prawet
Bangkok 10250
Thailand

TELEPHONE

HEAD QUARTER
+66 2365 5899
OVERSEAS DEP
+668 6599 7242

E-MAIL

info@fameline.com

FACEBOOK

famelinegroup

2020 FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.