85C – ALUMINUM LINEAR CEILING

85C – ALUMINUM LINEAR CEILING

ฝ้าอลูมิเนียมแบบเส้นแถบยาว ขอบมนโค้ง รูปตัวซี (C) หน้ากว้าง 85 มม. ติดตั้งชนชิดหรือเว้นร่อง มีร่องแบบเปิด 10 มม.

OVERVIEW

ฝ้าอลูมิเนียมแบบเส้นแถบยาว ขอบมนโค้งรูปตัวซี (C) หนา 0.5 มม. ขนาดหน้ากว้าง 85 มม. สามารถติดตั้งได้ในรูปแบบขอบชนชิด และรูปแบบเว้นร่อง 10 มม. เพื่อประโยชน์ในการระบายอากาศ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามของเพดาน

DOWNLOAD

85C – ALUMINUM LINEAR CEILING

Product Data Sheet 85C – ALUMINUM LINEAR CEILING

DOWNLOAD

Typical Detail LinearCeiling_85C_Fameline

DOWNLOAD

ADDRESS

FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
35/11 Phisak Road Dokmai Prawet
Bangkok 10250
Thailand

TELEPHONE

HEAD QUARTER
+66 2365 5899
OVERSEAS DEP
+668 6599 7242

E-MAIL

info@fameline.com

FACEBOOK

famelinegroup

2020 FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.