300G – ALUMINUM LINEAR CEILING

300G – ALUMINUM LINEAR CEILING

ฝ้าอลูมิเนียมแบบเส้นแถบยาว ร่องรูปตัววี (V) หน้ากว้าง 300 มม. ติดตั้งชนชิด

OVERVIEW

ฝ้าอลูมิเนียมแบบเส้นแถบยาว ร่องรูปตัววี (V) หนา 1.00 มม. ขนาดหน้ากว้าง 300 มม. พื้นผิวของผลิตภัณฑ์มีความกว้างและแข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ฝ้าเส้นแถบยาวประเภทอื่น ฝ้าเพดานประเภทนี้ เมื่อติดตั้งแล้ว จะช่วยให้เพดานดูกว้างและเรียบร้อยขึ้นจากรอยต่อระหว่างฝ้าที่ลดลง

DOWNLOAD

300G – ALUMINUM LINEAR CEILING

Product Data Sheet  300G – ALUMINUM LINEAR CEILING

DOWNLOAD

Typical Detail LinearCeiling_300FV_Fameline

DOWNLOAD

ADDRESS

FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
35/11 Phisak Road Dokmai Prawet
Bangkok 10250
Thailand

TELEPHONE

HEAD QUARTER
+66 2365 5899
OVERSEAS DEP
+668 6599 7242

E-MAIL

info@fameline.com

FACEBOOK

famelinegroup

2020 FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.